I. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHẤT LƯỢNG: Cung cấp các sản phẩm chuyên hàng đông lạnh, tươi sống… có truy xuất nguồn gốc
với chất lượng tốt nhất.

ĐẠO ĐỨC: Trung thực, minh bạch, nhiệt tình và công bằng với khách hàng, đối tác, nội bộ và nhân
viên. 

CHUYÊN NGHIỆP: Đội ngũ nhân viên và người lao động luôn hướng tới sự chuyên nghiệp trong
công việc, được thể hiện qua tác phong làm việc, nắm vững kiến thức sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sản lượng và chất lượng.

BỀN VỮNG: Ưu tiên và đánh giá cao mọi nỗ lực, đóng góp vì mục tiêu phát triển bền vững. Đầu tư
năng lực cung ứng và giám sát chất lượng sản phẩm, đổi mới phương thức quản lý; tăng quy mô doanh
số, thị phần thương mại, chất lượng dịch vụ; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong đơn vị.

II. TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN: Với những thế mạnh đang sở hữu nguồn cung ứng cùng nhu cầu đang ngày càng tăng cao của thị trường, QHF mong muốn trở thành thương hiệu hàng đầu cung cấp các ngành hàng đạt chuẩn đa dạng từ thực phẩm trong và ngoài nước. Góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

SỨ MỆNH

❖ Đối với khách hàng, lấy sức khỏe người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, uy tín làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của công ty. 

❖ Đối với đối tác, xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn định, lâu dài và cùng có lợi trên cơ sở truyền thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất lượng hàng hóa và tôn trọng khách hàng. 

❖ Đối với nhân viên, Quốc Huấn sẽ tạo nên một môi trường làm việc năng động, thử thách để nhân viên có thể rèn luyện và phát huy hết khả năng của mình. Đồng thời đưa ra được những mức thưởng xứng đáng để khuyến khích và phát huy yếu tố sáng tạo, chuyên cần cho nhân viên.

III. TRIẾT LÝ KINH DOANH

– Sự hài lòng, tin cậy của khách hàng là thước đo hiệu quả cho mọi hoạt động

– Con người là nhân tố trung tâm và là tài sản quý giá của doanh nghiệp

– Phấn đấu đạt mục tiêu lợi nhuận nhưng không quên trách nhiệm với cộng đồng và xã hội