I. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. CHÍNH TRỰC – INTEGRITY: Trước sau như một. Không lòng vòng quanh co. Dám làm và dám chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
Sự chính trực là điều kiện đầu tiên để xây dựng lòng tin. Là giá trị cơ bản nhất của một con người, một tập thể. Không có sự chính trực, thì không thể được giao cho trọng trách gì lớn lao hoặc lâu dài.
Quốc Huấn xem đây là giá trị tiên quyết khi làm việc với khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp.

2. ĐÁNG TIN CẬY – TRUST: Lòng tin là cơ sở nền tảng của bất kỳ sự thành công nào, từ gia đình, công việc, đến xã hội và tôn giáo.
Do đó, Quốc Huấn luôn đề cao và trân trọng sự tin tưởng khách hàng đã dành cho chúng tôi trong suốt quá trình hình thành và gần 10 năm hoạt động. Đối với nhân viên và nhà cung cấp, Quốc Huấn luôn tạo cơ hội để xây dựng, nuôi dưỡng và giữ vững lòng tin, tạo nền tảng cho việc đồng hành và cùng phát triển lâu dài hơn.

3. TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI – TEAMWORK: Trong suốt chiều dài lịch sử của loài người, chính tinh thần đồng đội đã giúp chúng ta giành được vị trí đứng đầu chuỗi thức trong thế giới tự nhiên, cùng với rất nhiều sự thành công vĩ đại trong các lĩnh vực khoa học, xã hội…
Chúng tôi luôn tạo ra môi trường khuyến khích sự hợp tác, bình đẳng, tôn trọng và lắng nghe. Mọi người đều có cơ hội thảo luận, đóng góp ý kiến & thế mạnh của bản thân để cùng góp phần giải quyết vấn đề.

4. CAM KẾT & TRÁCH NHIỆM – COMMITMENT & RESPONSIBILITY: Cam kết và trách nhiệm đối với bản thân, đối với mọi người xung quanh. Khi đã cam kết với bản thân hoặc với bất kỳ ai điều gì, phải nỗ lực thực hiện và có trách nhiệm với các hệ quả mang lại của việc thực hiện cam kết đó.
Ở Quốc Huấn, chúng tôi luôn tôn trọng cam kết, và sẵn sàng thực hiện cam kết bằng tất cả khả năng của mình. Và chúng tôi cũng không ngừng tìm kiếm, bồi đắp những nhân sự có giá trị trên để cùng hợp tác, đồng hành.

5. HỌC HỎI & CẢI TIẾN – LEARNING & IMPROVING: Trong thế kỷ bất định này, mọi thứ đều thay đổi rất nhanh chóng, rất đột ngột và hầu như không thể tiên lượng trước được, việc trang bị cho bản thân một tâm thế không ngừng học hỏi và cải tiến là điều cần thiết của mỗi người.
Và Quốc Huấn hiểu rõ tầm quan trọng của giá trị này. Chúng tôi luôn tự đặt ra các câu hỏi để tìm ra cái gì còn chưa tốt, cái gì có thể làm tốt hơn và nỗ lực không ngừng để nâng tầm tập thể nội bộ.
Ở Quốc Huấn, luôn có chương trình hỗ trợ cho nhân viên có tiềm năng và trách nhiệm đi học tập nâng cao nghiệp vụ và phát triển bản thân.

II. TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN: Trở thành nhà cung cấp giải pháp thực phẩm uy tín, chuyên nghiệp và cạnh tranh nhất tại Việt Nam, dành cho các tổ chức chuyên phục vụ suất ăn.

SỨ MỆNH: Góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam thông qua việc cung cấp thực phẩm an toàn & chất lượng.

III. TRIẾT LÝ KINH DOANH

– Sự hài lòng, tin cậy của khách hàng là thước đo hiệu quả cho mọi hoạt động.

– Con người là nhân tố trung tâm và là tài sản quý giá của doanh nghiệp.