1/ Doanh nghiệp trẻ, thành công sớm
2/ Doanh nghiệp được dẫn dắt bởi CEO đầy nhiệt huyết và đam mê, vận hành theo phương châm phục vụ khách hàng với chữ ” TÂM”
3/ Có mạng lưới giao hàng lớn, độ phủ sóng rộng
4/ Cơ cấu hoạt động theo mô hình công ty gia đình
5/ Phục vụ được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau

Bà Lữ Phương Khanh – Giám đốc chuỗi cung ứng